PRIVACY

 

Caren B, gevestigd aan de Noor 45a 7481 RL Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.carenb.nl

Caren B

De Noor 45a

7481 RL Haaksbergen

 

Telefoonnummer            :+31 (0) 6 55 88 7373

Email adres                        : info@carenb.nl
KvK-nummer                    : 80808778
Btw-identificatienummer: NL003491805B82

 

Caren Bartlema is de Functionaris Gegevensbescherming van Caren B. Zij is te bereiken via info@carenb.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Caren B verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Betalingsgegevens
 • Orderhistorie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Caren B.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Caren B verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, adresgegevens en betaalgegevens.
 • Om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Caren B neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Caren B) tussen zit.

 

Caren B gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • jouwweb.nl website builder, tevens host van de website en webwinkel van Caren B.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Caren B bewaart je persoonsgegevens zo lang jij klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Wanneer je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. 

 

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die

wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Caren B verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Caren B op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Social media

In de webwinkel van Caren B zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort. 

 

Caren B kan niet voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelen. Om te begrijpen hoe sociale media sites van derden informatie over je activiteiten op onze website en internet gebruiken, verwijzen we je naar de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van desbetreffende partijen.

 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Caren B zijn verbonden. Caren B kan niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Om te begrijpen hoe sociale media sites van derden informatie over je activiteiten op onze website en internet gebruiken, verwijzen we je naar de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van desbetreffende partijen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Caren B gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@carenb.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Caren B zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Caren B wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caren B neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@carenb.nl

 

Verzenden en logistiek

Als je bij Caren B een bestelling plaatst is het onze taak om je aankoop bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL en DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en emailadres met PostNL of DPD delen.

 

PostNL en DPD gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL of DPD onderaannemers inschakelen, stellen PostNL en DPD je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Caren B behoud zich te allen tijde het recht haar privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.