Alle op deze website gepubliceerde foto's en teksten zijn eigendom van Caren B, en mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Caren B gebruikt worden.

De website van Caren B is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos functioneert.

Aan de gegevens zoals weergegeven op de site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de website.